Hem

Filosofens verktyg för individ, företag och samhälle


Att filosofera är att öva sig på att tänka logiskt och utanför det givna. Det är ett sätt att ifrågasätta det självklara och bli klar över sina egna resonemang. Det är att trimma sitt omdöme och formulera sin inre visdom. Att filosofera med andra i dialog är ett effektiv och roligt sätt att bli klokare på. Flummigt? Inte alls! Filosofi innehåller många handfasta metoder och verktyg för att strukturera och analysera, och framförallt kanske, bli mer nyfiken och kreativ. Jag utbildar och föreläser på både svenska och engelska. I teach and lecture in English as well as Swedish. Please contact me for info in English.


"Utan tvivel är man inte klok"  sa Tage Danielsson. Att tvivla och bygga upp på nytt är ett sätt att vinna insikt. Detta talar jag om på Filosofiska Rummet P1,"Om Tvivel".

Stör gamla mönster?

Vill du öva upp logiken?

Dags att tänka nytt?

Vill du lyssna och tala bättre?

tänk själv.

tänk tillsammans.

tänk bättre!

Hemsidan håller på att uppdateras! 

KUNDER I URVAL