PAW i Media

Filosofiska Rummer, P1

Om tvivlets värde som jag slår ett slag för och där jag talar om filosofisk praixs. Har också medverkat i programmen på teman skönhet och vuxenhet. Klicka här för att lyssna >>

Företagsfilosoferande med Olof Stenhammar

Fredagsmagasinet på Handelsbanken TV om hur filosofi är relevant som motgift till "coorporate bullshit." Klicka här för att se avsnittet >>

Kulturskribent Carina Waern, i HD:

"I sin pedagogiska, välskrivna bok pekar Tulsa på vilken stor roll filosofiska samtal – eller så kallades sokratiska dialoger där man bara talar om ”deltagare”, inte kunder eller patienter – kan spela inom sjukvård, äldrevård, kriminalvård och skolan. I Australien är sådana filosofiska samtal inskrivna i läroplanen."

Copyright PAW © 2020 . Tel: 0732-001200. Mail: tulsa@philosophyatwork.com. PAW innehar F-skatt.