Om

OM MIG

Hur bör man tänka, hur kan man samarbeta och hur vet man att man lever enligt sina egna ideér om vad som är bra?

 

Dessa och andra frågor om vad som är ett gott samhälle är vad jag ägnat mig åt i akademiska filosofi vid Lunds Universitet. Under mina tre år som doktorand i etik vid Linköping/Malmö arbetade jag med Capability Approach, rättvisa och mänskliga rättigheter vilket jag fortfarande undervisar i på Malmö Universitet som adjunkt. 2011 grundade jag Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis som verkar för att filosofiska samtal ska finnas i skolor, vård, fängelser och öppna offentliga rum. Har utbildat mig i filosofisk praxis i USA (New York och Montclair Univesity), Kanada (Quebec), Holland, Frankrike och Norge. Har medverkat med ett kapitel i The Socratic Handbook. Lett workshops och utbildat sedan 2011.

MEDIA

Filosofiska Rummet, P1

 

Om tvivlets värde  >>

När är man vuxen?

Vad är skönhet?

Moralfilosofi, är det ens lönt att försöka?Företagsfilosoferande i Handelsbanken

 

Fredagsmagasinet på Handelsbanken TV om hur filosofi är relevant som motgift till "coorporate bullshit." Samtal med Olof Stenhammar. Klicka här för att se avsnittet >>
Om "Du har svaren! Filosofi till vardags"

 

Kulturskribent Carina Waern, i HD:

"I sin pedagogiska, välskrivna bok pekar Tulsa på vilken stor roll filosofiska samtal – eller så kallades sokratiska dialoger där man bara talar om ”deltagare”, inte kunder eller patienter – kan spela inom sjukvård, äldrevård, kriminalvård och skolan. I Australien är sådana filosofiska samtal inskrivna i läroplanen."