Om

OM MIG

Vad är ett gott liv och ett gott samhälle?

 

Med akademisk bakgrund i etik, personlig autonomi, politisk filosofi och värdeteori kretsar mina intressen kring hur vi bör leva. Under mina tre år som doktorand i etik vid Linköping/Malmö arbetade jag med Capability Approach, rättvisa och mänskliga rättigheter. Sedan 1 september är jag åter som doktorand i etik vid LiU. 2011 var jag drivande i att grunda Svenska Sällskapet för Filosofisk Praxis som verkar för "ett klokare, mer eftertänksamt Sverige" genom att stimulera till filosofiska dvs undersökande samtal inkorporeras i verksamheten i skolor, vård, fängelser och öppna offentliga rum. Jag leder sedan 2012 öppna filosoficaféer på bland annat Dunkers Kulturhus och under några år på Kulturhuset i Stockholm.


I mina utbildningar varvas föreläsningar och praktik genom övningar och workshops som exempelvis sokratiska dialoger. 

Exempel på frågor som uppdrag baserats på är:


  • Hur kan vi (som tjänstemän på myndighet) vara opolitiska när det krävs tolkning av uppdraget?
  • Hur hanterar vi att det normkritiska blivit en dogmatisk norm i vår organisation?
  • Vad innebär mod på arbetsplatsen?
  • Hur kan vi komma bort från att vår forskning blir auktoritetsstyrd?
  • Hur kan vi (i en interantionell grupp) kommunicera bättre och få syn på våra egna kulturella normer.

Foto: Björn Jansson

Jag verkar för att det filosofiska undersökandet sker även utanför akademin, i vardagen. Filosofin är rik på tema, teorier och metoder som kan användas som verktyg för ex. ökad existentiell hälsa, för ”bättre” tänkande, som motgift till fake news och konspirationsteorier och som motgift till fördomar. Med fokus på praktik ("learning by doing" som filosofen John Dewey sa) blir dialogen central och deltagare får själva öva upp sina kritiska, kreativa och sociala tanke- och kommunikationsförmågor. I dialogen är målet att hitta det rimliga/sanna och inte att åsiktsleverera eller vinna en debatt.

MEDIA

Filosofiska Rummet, P1

 

Om tvivlets värde  >>

När är man vuxen? >>

Vad är skönhet? >>

Moralfilosofi, är det ens lönt att försöka? >>

Vägar till visdom >>


Företagsfilosoferande i Handelsbanken

 

Fredagsmagasinet på Handelsbanken TV om hur filosofi är relevant som motgift till "coorporate bullshit." Samtal med Olof Stenhammar. Klicka här för att se avsnittet >>
Om "Du har svaren! Filosofi till vardags"

 

Kulturskribent Carina Waern, i HD:

"I sin pedagogiska, välskrivna bok pekar Tulsa på vilken stor roll filosofiska samtal – eller så kallades sokratiska dialoger där man bara talar om ”deltagare”, inte kunder eller patienter – kan spela inom sjukvård, äldrevård, kriminalvård och skolan. I Australien är sådana filosofiska samtal inskrivna i läroplanen."