Om mig

 

Jag har en bakgrund inom data- och systemvetenskap samt en fil mag. i filosofi från Lunds Universitet där det främst är områdena moralfilosofi och politisk filosofi som jag intresserat mig för. Sedan hösten 2014 doktorerar jag i etik på heltid. Projektet jag jobbar med heter "Just Energy" och är ett samarbete mellan Linköpings Universitets Centrum för Tillämpad Etik, Malmö Högskola och Uppsala Universitet, finansierat av Vetenskapsrådet. Jag har även gått Norska Sällskapet för filosofisk praksis utbildning i 1,5 år i med inriktning mot enskilda samtal, samt utbildat mig i att leda sokratiska dialoger och workshops i Holland 2010 (The new trivium), i Frankrike på Institute Pratiques Philosophiques (2011), Montclair University P4C (2012), samt APPA i New York (2012). Under 2013 ingick jag i Universitetkanslerämbetets expertgrupp för bedömning av filosofiutbildningarna i Sverige.Jag har också tillsammans med Erik Gustafsson startat den ideella föreningen Svenska Sällskapet för filosofisk praxis (www.filosofiskpraxis.org) som verkar för att det filosofiska, förstått som det etiska, rationella, existentiella och reflekterande, samtalet ges större plats i samhället i vård, skola och det offentliga rummet.

 

Idé

Mitt intresse för och mission kring det filosofiska samtalet i samhället grundar sig på min känsla av att det i ett sekulariserat samhälle uppstått ett vakuum, en brist på reflekterande och existentiella samtal. Jag menar också att människor som känner förtvivlan och ångest i allt för stor utsträckning hänvisas till sjukvård eller terapi. Därför att det inte finns några alternativ. Här finns en funktion att fylla. Filosofi i vardagen har tre värden som jag ser det:

1. den existentiella dimensionen där man i samtal ökar sin insikt i allmänmänskliga ämnen som lycka och mening.

2. hjärngymnastik genom att öva sig på att tänka utanför det givna och ifrågasätta sina egna normer.

3. kommunikation och dialog genom att öva sig i att formulera sig precist, vilket föregås av att tänka noga samt att lyssna på och överväga andra perspektiv.

 

Vision

Om tio år kommer det finnas en kommunfilosof i varje större kommun som fungerar som etiskt råd till känsliga frågor i nämnderna, som håller i värdegrundsarbete på stadshusen och som handledare till lärare och bibliotekarier som leder filosofiska samtal i grupp. På grundskolorna kommer filosoferande finnas på schemat och på biblioteken ingår månatligt filosofi kafé i standardutbudet. Företagsfilosofer finns internt på alla större företag. På fängelser, inom vård och rehabilitering finns filosofer som fungerar både som själavårdare i enskilda samtal och som workshopledare.

 

 

Varför ska man ifrågasätta allt...?

(För att klargöra sina egna antaganden och rannsaka dem.)

Copyright PAW © 2013 . Tel: 0732-001200. Mail: tulsa@philosophyatwork.com. PAW innehar F-skatt.