Bibliotek och kulturhus

 

 

Sokratiska samtal för konstpedagoger

Endagars introduktion i hur man leder sokratiska samtal i grupp med utgångspunkt i konst. Praktiska övningar varvas med teori. Introduktionsdagen följs upp med handledning/fortsättning vid ytteligare två halvdagar vid två separata tillfällen. För 4 – 15 personer.

 

 

Utbildning i ”filosofi för alla”

Tvådagars introduktion i hur man leder sokratiska samtal i grupp. Vi övar oss i olika former av workshops, filosofiska kaféer och sokratiska dialoger varvas med teori. De två introduktionsdagarna följs upp med handledning/fortsättning vid ytteligare två halvdagar vid två separata tillfällen. För 4 – 15 personer.

 

 

Filosofiska kaféer

Jag kommer till er och leder filosofiska kaféer för allmänheten. Enstaka tillfällen eller abonnemang på en gång/månad. Tema som "Kunskap", "Makt", "Mod, "Kärlek" och "Vänskap" utforskas gemensamt under min samtalsledning. För 4-200 deltagare.

 

 

Sokratiska dialoger

Jag kommer till er och leder sokratiska dilaoger för allmänheten. Enstaka tillfällen eller abonnemang på en gång/månad. Tema som "Kunskap", "Makt", "Mod, "Kärlek" och "Vänskap" utforskas gemensamt under min samtalsledning. För 4-15 deltagare.

 

 

 

Copyright PAW © 2013 . Tel: 0732-001200. Mail: tulsa@philosophyatwork.com. PAW innehar F-skatt.