Skola

 

Svenska skolan har två uppdrag: kunskapsuppdraget och värdegrundsuppdraget. Jag menar att värderingar varken kan eller bör läras ut på samma sätt som kunskapsuppdraget. Det krävs en annan typ av process än en kunskapsöverföring. Här krävs en process som aktiverar det egna tänkandet i stället för en instruktion. En process som baseras på icke-moraliserande frågor. Här är filosofi med barn oersättligt som verktyg. Australien är idag det enda land som har filosoferande som obligatoriskt ämne i grundskolan men i många andra länder pågår större och mindre projekt med filosofi i skola utfört som gemensamma undersökningar. I de skolor man genomfört projekt har man fått genomgående positiva effekter på allt från trivsel, höjt engagemang från elever till mindre mobbning och skadegörelse. UNESCO förordar att medlemsländerna i FN ska ha filosofi för barn i skola eftersom man menar att det är något som stöttar den demokratiska processen. Skolverket rekommenderar sokratiska smtal som en av de verktyg man kan använda för värdegrundsarbete i grundskolan.

 

 

 

Utbildning i ”filosofi för barn” för lärare

Tvådagarskurs i metoden att filosofera med barn som verktyg för värdegrundsarbete. Jag blandar P4C (Philosophy for children) och andra sokratiska workshops som vi under dessa dagar praktiserar varvat med teori. Dagarna följs upp av två separata halvdagar med handledning/fortsättning vid två separata tillfälen efter med ca 4 veckors intervall. För 4 – 15 personer.

 

Sokratiska workshops för värdegrundsarbete

Jag kommer till er och leder sokratiska samtal med elever. Enstaka tillfällen eller abonnemang på en gång/månad. Tema som "Kunskap", "Makt", "Mod, "Kärlek" och "Vänskap", "Det goda samhället", "Vad är ett land?", "Vad är rättvisa?" etc utforskas gemensamt under min samtalsledning. För 4-25 deltagare.

 

Lärarhögskolor - för lärarstudenter

Inom ramen för utbildning till lärare ger jag endagars- eller flerdagarsutbildning i filosofi för barn enligt Philosophy for children metodik samt andra (P4C) workshops modeller för att filosofera med barn i grundskola.

 

Fortbildning filosofilärare

Denna läggs upp som en eller tvådagarskurs med fokus på hur sokratiska samtal blir ett verktyg för filosoferande att hämta ny kreativ kraft till ämnet ur.

 

Vårdutbildningar

En eller två-dagarskurs med fokus på den extistentiella och etiska dimensionen i hälsa och vård.

 

Copyright PAW © 2013 . Tel: 0732-001200. Mail: tulsa@philosophyatwork.com. PAW innehar F-skatt.