Vård och riskyrken

 

För polis, brandmän, socialsekreterare, rehabiliterings- och fängelsepersonal, vårdpersonal, lärare m.fl innebär vardagen ofta stor press med existentiella och etiska dimensioner och dilemman. Man berörs på djupet av de människor de möter och hanterar i sitt arbete vilket kan skaka om ens egna världsbild och värdegrund. Att i sokratiska workshops få bearbeta detta för att vinna insikt och stärka gruppens empati och gemenskap kan vara en ett värdefullt sätt att ge upplevelserna mening och få distans till dem. Frågor som "Vad innebär det att hjälpa?", "Vad är integritet?" och "Vad är att ta ansvar?" är exempel på teman som på ett strukturerat sätt kan undersökas här. Syftet är genom att formulera tankar och undersöka livet tillsammans för att eventuellt hitta gemenskap i gruppen, lätta på den mentala pressen och undvika ohälsa och konflikter.

8 halvdagar (3 timmar). För 4-10 personer.

 

Copyright PAW © 2013 . Tel: 0732-001200. Mail: tulsa@philosophyatwork.com. PAW innehar F-skatt.