Företag och organisationer

 

Värdegrundsarbete

Att hålla värdegrunden i organisationen levande

Eftersom både människor och organisationer är i ständig förändring är värdegrund en ständigt levande process för att matcha de medarbetare och den organisation de är avsedda att styra.

Under 2-8 halvdagar arbetar vi i workshops i syfte att återupptäcka värdeordens innebörd och implikationer. Är det rätt värdeord? Vad innebär de för mig? Vi granskar de abstrakta begreppen kritiskt och plockar ner dem på konkreta plan. Syftet är tre; övning i logik/argumentationsanalys, övning i kommunikation samt övning i att tänka utanför det givna. För 4-20 personer.

 

Utveckling och förändring

Filosofen David Hume sa att det inte går att härleda ett ”bör” från ett ”är”. Det betyder att bara för att något är fallet betyder det inte ett det är rätt eller bra. För att utvecklas, som individer och som organisationer, behöver vi öva oss på att tänka utanför det givna för att se nya vägar eller för att bekräfta att de gamla metoderna är bra. Under en heldag arbetar vi på ett lekfullt sätt med kritiskt kreativt tänkande. För 4-20 personer.

 

Konfliktförebyggande - teambuilding

Vi jobbar för att slå hål på myter och fördomar genom att undersöka oss själva och medarbetare i nya ljus. Kommunikation och självreflektion är något som präglar dagen genom lekfulla och eftertänksamma övningar. Syftet är att övningarna leder till ökad självkännedom och ödmjukhet geom insikt att det finns mycket kvar i världen att upptäcka. Detta kan ses som ett motgift mot cynism vilket ofta krävs för att hitta tillbaka till ett kreativt och öppet förhållningssätt i arbetsgruppen. 8 halvdagar (3 timmar). För 4-10 personer.

 

Tuffa arbeten

För mellanchefer och chefer på högre positioner finns element av etiska och existentiella dilemman där man som arbetsledare själv berörs på djupet av de människor de möter och hanterar i sitt arbete. Här finns möjlighet till reflektionssamtal i grupp där vi rör oss i det existentiella samtalet. Syftet är genom att formulera tankar och undersöka livet tillsammans för att eventuellt hitta gemenskap i gruppen, lätta på den mentala pressen och undvika ohälsa och konflikter.

8 halvdagar (3 timmar). För 4-10 personer.

 

 

Copyright PAW © 2013 . Tel: 0732-001200. Mail: tulsa@philosophyatwork.com. PAW innehar F-skatt.